परियोजना विवरण

औद्योगिक महसुस

संकुचन र बन्धन द्वारा उत्पादन, मोटाई बुनेको कपडा रूपमा प्रतिबन्धित छैन। यो कुनै बुनेको छैन, त्यसैले राम्रो फिल्टर क्षमताको साथ, औद्योगिक अनुप्रयोगमा तेल शोषण, शकप्रूफ, चमकाने, तातो संरक्षण, सील गर्ने, आदिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।