परियोजना विवरण

प्याड प्याड लाग्यो

ऊन वा पॉलिएस्टरले बनेको महसुस गर्‍यो, मसीलाई अवशोषित गर्न प्रयोग गरिएको छ, चिपकने वाला ब्याक हुन सक्छ, र विभिन्न आकारहरूमा काट्न सकिन्छ।