परियोजना विवरण

धूलो फिल्टर ब्याग

धुलो हटाउने निस्पंदन र संकलनको लागि ब्याग फिल्टरहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
सिमेन्ट उत्पादन, पावर स्टेशनहरू, कोइला पावर प्लान्टहरू, स्टील कम्पनीहरू, आटा मिलहरू, औषधि कम्पनीहरू, डामर प्लान्टहरू, कार्बन ब्ल्याक कम्पनीहरू, फोहोर ईन्सेनेटरहरू, इत्यादिमा लागू।