परियोजना विवरण

पालिसि F्ग पा .्ग लाग्यो

ऊन को विभिन्न ग्रेडबाट बनेको महसुस गरियो वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार पॉलिस्टरले महसुस गर्यो।

यो मेकानिकल स्ट्याम्पि die डाइ काट्ने द्वारा विभिन्न प्रकारका महसुस गरिएको पाels्ग्राहरूमा बनेको हुन्छ।
एन्टी-जंग, पोशाक-प्रतिरोध, उच्च-लोच, उच्च शक्ति, उच्च लम्बाइ, झटका अवशोषण, नमी-प्रुफ र यस्तै।