परियोजना विवरण

भण्डारण आयोजक महसुस गर्नुभयो

मुख्य सामग्रीको रूपमा महसुस गरी समाप्त उत्पादहरूको एक प्रकार हो, गैर बुनेको टेक्निकल प्रक्रिया, छाला र क्यानभासको सहायक सामग्री द्वारा समाप्त हुन।