परियोजना विवरण

झोला लाग्यो

मुख्य सामग्रीको रूपमा महसुस गरी छाला र क्यानभासको सहायक सामग्री, गैर बुनेको टेक्निकल प्रोसेसद्वारा उत्पादित प्रयोग गरी एक प्रकारका तैयार उत्पादनहरू हुन्।