परियोजना विवरण

विशेष सुविधाहरू महसुस भयो

पोलिस्टर, भिस्कोस, पॉलीप्रोपाईलिन आदिबाट बनाइएको, कार्यात्मक अनुरोधहरूको आधारमा, सही प्रकार्य फाइबर सामग्रीको साथ उत्पादित वा पानीको अवशोषण, पानी-विकर्षक, तेल-अवशोषक वा तेल प्रक्रियामा घोलकलाई उत्पादन प्रक्रियामा विशेषको साथ महसुस गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। कार्यहरु
यी महसुस धेरै विशेष उद्योगहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै समुद्री तेल को अवशोषण, उच्च-गति रेल भागहरु लौ retardant, निर्माण जलरोधक र अन्य क्षेत्रहरु जो महसूस सुविधाहरु को लागी विशेष अनुरोध छ।